Hur kan jag hjälpa dig? 

Jag är legitimerad psykolog, doktor i klinisk psykologi och organisationskonsult och jag erbjuder stöd och insatser såväl till privatpersoner som organisation. Jag är utbildad vid University College London samt Karolinska Institutet, och är numera baserad i Stockholm, men jag träffar klienter över hela världen digitalt. Jag har en bred erfarenhet inom specialistpsykiatrin, primärvården och den privata sektorn, både i Sverige och i Storbritannien, och som organisationskonsult erbjuder jag tjänster mot såväl svenska som internationella organisationer.


Du kan läsa mer om de tjänster jag erbjuder nedan, och längst ned på sidan hittar du information om hur du kommer i kontakt med mig. Varmt välkommen!

Psykologisk samtalsterapi

I min psykologmottagning behandlar jag känslomässiga besvär som leder till psykiskt lidande, svårigheter att få livet att fungera, och försämrad livskvalitet. Jag har särskild kompetens inom effektiv behandling för nedstämdhet ångest och oro, stress, utmattning och trauma, emotionell instabilitet, och svårigheter inom relationer och arbetsliv. 


Jag är utbildad att integrera och kombinera olika terapiformer, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi (PDT), mindfulness, compassion-fokuserad terapi (CFT) och dialektisk beteendeterapi (DBT). Detta möjliggör att flexibelt möta min klients behov med de verktyg som är effektiva i stunden, för skapa meningsfull förändring. Jag utgår dock alltid från vad forskning har visat är effektivt, och jag följer Socialstyrelsens riktlinjer i mitt arbete.


Mitt Mindfulnessprogram i Gamla Stan om fem sessioner rullar löpande med ny gruppstart cirka var sjätte vecka, och vänder sig till personer med oro/ångest, prestationsbaserad självkänsla och stressbeteenden, som önskar bryta negativa spiraler och etablera ett sunt förhållningssätt till sin hälsa, kropp, arbete och relationer. Ett intresse och nyfikenhet för mindfulness och meditation är det enda som krävs, inga förkunskaper eller erfarenheter är nödvändiga. Jag skickar gärna ett informationsblad om du vill veta mer!

Tjänster för organisationen, arbetsgruppen och medarbetaren

Som organisationskonsult erbjuder jag energigivande och forskningsbaserade föreläsningar, workshops, seminarier och webinarier för att inspirera och utbilda ledare, arbetsgrupper och medarbetare till ökat välmående, hög prestation och långsiktig hållbarhet på arbetsplatsen. Mitt mål är alltid att inspirera till och facilitera konkret beteendeförändring som är okomplicerad att implementera och möjlig att upprätthålla över tid.


Mitt Mindfulnessprogram för organisation bygger på evidensbaserade metoder och vänder sig till medarbetare och team med förekomst av stress, osunda stressbeteenden och svårigheter att få till balans i privat- och arbetsliv. Insatsen kan minska sjuktal och sjukfrånvaro och stötta till goda vanor vilket möjliggör effektivitet och en hög prestation som är hållbar över tid. Programmet är fem sessioner om 2 timmar vilket inkluderar föreläsning och praktisk mindfulnessövning och meditation i grupp. Jag åker ut till kund, eller tar emot i vackra sekelskiftslokaler i Gamla Stan. Det går bra att erbjuda Mindfulnessprogrammet till enskilda medarbetare eller grupper. 


Slutligen skapar jag skräddarsydda insatser för organisation; tveka inte att ställa frågan eller dela dina idéer!

Kontakt

Jag tar emot fysiska besök i avslappnande och vackra lokaler i Gamla Stan i Stockholm och digitalt på Teams, utefter behov och önskemål.


Hör gärna av dig för vidare information, förfrågningar och bokning. Du når mig enklast genom att emaila mig och jag strävar efter att återkoppla inom 12 timmar.


info@tollstedtpsykologi.se

Tollstedt Psykologi